01-menko-RIMG3333-watertower-1x1.jpg
87520012_filtered.jpg
building_CMYK-kl.jpg
01-menko-RIMG3333-watertower-1x1.jpg

Transformatie


De opgave van de toekomst. Hoe kunnen we gebouwen die niet meer goed functioneren of leegstaan een nieuw leven geven? En hoe doen we dat zo dat ze niet opnieuw snel verouderen?

SCROLL DOWN

Transformatie


De opgave van de toekomst. Hoe kunnen we gebouwen die niet meer goed functioneren of leegstaan een nieuw leven geven? En hoe doen we dat zo dat ze niet opnieuw snel verouderen?

projecten

Vitaliteit                                                                                                                                                                                                       

Vitaliteit en duurzaamheid gaan hand in hand. Waarom gaan sommige gebouwen eeuwen mee, en staan andere al na een paar jaar leeg? De ontwerpen met een lang leven hebben altijd een extra kwaliteit. Vaak is dat een overmaat, waardoor ze gemakkelijk nieuwe functies kunnen opnemen, of een aansprekend karakter, waardoor mensen er graag wonen en werken. Deze ‘generieke’ kwaliteiten zijn essentieel. Naast de specifieke kwaliteiten die nodig zijn voor het vervullen van een bepaalde functie, bepalen zij of een gebouw uitnodigt tot een lang gebruik, een transformatie en een nieuw leven. Daarom gaat het bij transformaties om meer dan het invulling geven aan een programma van eisen. We moeten ontwerpen voor verandering, ontwerpen met een duurzame meerwaarde voor de omgeving, de gebruikers en bewoners.

87520012_filtered.jpg

erfgoed


Bestaande gebouwen inspireren, ze dagen uit tot bijzondere oplossingen die in een nieuw gebouw niet denkbaar zouden zijn. Wanneer het slim wordt aangepakt is transformatie de meest duurzame vorm van bouwen.

erfgoed


Bestaande gebouwen inspireren, ze dagen uit tot bijzondere oplossingen die in een nieuw gebouw niet denkbaar zouden zijn. Wanneer het slim wordt aangepakt is transformatie de meest duurzame vorm van bouwen.

Menkoterrein

Veel projecten starten met praktische problemen die opgelost moeten worden. Bijvoorbeeld bouwfysische gebreken, bijzondere verdiepingshoogten, problemen met daglichttoetreding.  Wij zoeken concepten die op zoveel mogelijk niveaus ingrijpen. Een goed voorbeeld zijn de ingebouwde ‘doosjes’ in het depotgebouw in Den Haag. Door de nieuwe kantoren een stukje achter de gevel te plaatsen en een verhoogd dak te geven lossen we in een keer verschillende zaken op. Door de dubbele gevel die ontstaat worden de koudebruggen geneutraliseerd en kan de opwarming in de zomer weggeventileerd worden. De extra hoogte maakt de kantoren leefbaar, en het glas in dak het compenseert de diepere ligging in het gebouw. Zo neemt een slim concept meerdere problemen weg en komen we tot resultaten die bij nieuwbouw ‘ondenkbaar’ zou zijn.

building_CMYK-kl.jpg

Optoppen


Optoppen


Veel bestaande gebouwen zijn gebouwd met overcapaciteit, de constructie kan volgens de huidige normen zwaarder belast worden. Dit biedt kansen voor uitbreidingen op het dak. Dit is interessant in gebieden, waar bouwgrond schaars of kostbaar is (stadscentra) en voor organisaties die streven naar het concentreren van hun huisvesting. Ook kunnen optoppingen lastige transformaties haalbaar maken door de extra opbrengst.

Knippers architecten heeft veel ervaring met optoppingen. Deze projecten vragen om vakmanschap en samenwerking. Al in een vroeg stadium moet gedetailleerd gerekend worden. Ook de wijze van uitvoering moet al vroeg bepaald worden, zeker bij gebouwen die in gebruik blijven.

Knippers architecten heeft veel ervaring met optoppingen. Deze projecten vragen om vakmanschap en samenwerking. Al in een vroeg stadium moet gedetailleerd gerekend worden. Ook de wijze van uitvoering moet al vroeg bepaald worden, zeker bij gebouwen die in gebruik blijven.