Deze serie ambulanceposten is gebouwd met duurzame materialen, kenmerkende houten gevels en gebogen daken. Op deze wijze hebben we gebouwen gemaakt die duidelijk uit dezelfde familie stammen, maar tegelijk een gepaste relatie met hun omgeving aangaan.