Een ruime levensloopbestendige woning.
Veel woonruimte beneden onder het hellende sedumdak.
All-electric installatie met bodem-warmtepomp, balansventilatie en zonnepanelen.